Montáž FVE

  • Na ploše střechy 1100 m2  je umístěno 298 fotovoltaických panelů
  • Jde o instalaci komplexního systému fotovoltaické elektrárny o výkonu 137,08 kWp.
  • Solární elektrárna produkuje 137 MWh čisté elektřiny za rok.
  • Její chod ročně uspoří 137 tun CO2.
  • Výroba z fotovoltaiky pokryje 30-50 % roční spotřeby elektrické energie firmy. 
  • Celková investice je 4 150 000,- Kč bez Dph
  • Poskytnutá dotace programu NPO 1 187 386,60 Kč