Ochrana oznamovatelů

Skupina Pickering Group považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na jejím provozu, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovoženy adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Všechna oznámení pak budou dle zákona o ochraně oznamovatelů řešit příslušné osoby, které jsou uvedeny ve firemní směrnici.

Oznamovatel bude vždy informován o přijetí podání jeho oznámení. Dále bude postupováno dle platné legislativy. Většina podání bude tedy vyřešena v rámci lhůty 30 dnů. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena, o čemž bude oznamovatel vždy patřičně informován.

Vnitřní oznamovací systém – směrnice ke stažení.

Jak správně zaslat oznámení?

  • Uveďte svou totožnost = jméno a příjmení, datum narození (Vaši totožnost zná pouze příslušná osoba)
  • Uvádějte pouze pravdivé informace
  • Snažte se být vždy co nejvíce přesní a konkrétní – při popisu využívejte co nejvíce detailů
  • V případě potřeby nahrajte přílohy

Kde oznámit?

Příslušné osoby:

Andrea Patejdlová
+44 (0)1255 687900

Marek Krzyžanek
+420 558 987 610

whistleblowing@pickering.cz